Andres Bonifacio, "Katungkulang gagawin ng mga Z. Ll. B." (The "Decalogue"), c. 1896

ĉ
Jim Richardson,
Mar 31, 2013, 2:45 PM
Comments