Andres Bonifacio, "Ang dapat mabatid ng mga tagalog," c. March 1896

ĉ
Jim Richardson,
Mar 31, 2013, 2:53 PM
Comments