Andres Bonifacio, 

"Mararahas na manga Anak ng Bayan," 

February or March, 18

h.1.ab.mararahas.pdf