Andres Bonifacio, "Katungkulang gagawin ng mga Z. Ll. B." 

(The "Decalogue")

c.5.ab.katungkulang.pdf